Жаңылыктар

Санарип чөйрөсүндө окутуу

Биз Youtube каналын сунуштайбыз, анда бир катар видеолордо окутуунун методикалык өзгөчөлөрү көрсөтүлгөн